SQL -zelfstudie

SQL HOME SQL-intro SQL-syntaxis SQL-selectie SQL Select Distinct SQL waar SQL en, of, niet SQL-bestelling op SQL invoegen in SQL-nulwaarden SQL-update SQL verwijderen SQL Selecteer Top SQL Min en Max Aantal SQL, Gem, Som SQL Vind ik leuk SQL-jokertekens SQL In SQL Tussen SQL-aliassen SQL-joins SQL Inner Join SQL Left Join SQL juiste join Volledige deelname aan SQL Zelf lid worden van SQL SQL-unie SQL Groeperen op SQL hebben SQL bestaat SQL Alle, Alle SQL Selecteren in SQL invoegen in selecteren SQL-geval SQL Null-functies Op SQL opgeslagen procedures SQL-opmerkingen SQL-operators

SQL- database

SQL creëren DB SQL Drop-DB SQL back-up DB SQL-tabel maken SQL-droptabel SQL-wijzigingstabel SQL-beperkingen SQL niet null SQL Uniek Primaire SQL-sleutel SQL externe sleutel SQL-controle SQL-standaard SQL-index Automatische SQL-verhoging SQL-datums SQL-weergaven SQL injectie SQL-hosting SQL-gegevenstypen

SQL- verwijzingen

SQL-trefwoorden MySQL-functies SQL Server-functies MS Access-functies Snelle SQL-referentie

SQL- voorbeelden

SQL-voorbeelden SQL-quiz SQL-oefeningen SQL-certificaat

SQL -zelfstudie

SQL is een standaardtaal voor het opslaan, manipuleren en ophalen van gegevens in databases.

Onze SQL-tutorial leert u hoe u SQL kunt gebruiken in: MySQL, SQL Server, MS Access, Oracle, Sybase, Informix, Postgres en andere databasesystemen.

Begin nu met het leren van SQL »

Voorbeelden in elk hoofdstuk

Met onze online SQL-editor kunt u de SQL-statements bewerken en op een knop klikken om het resultaat te bekijken.

Voorbeeld

SELECT * FROM Customers;

Klik op de knop "Probeer het zelf" om te zien hoe het werkt.


SQL-oefeningen

Test jezelf met oefeningen

Oefening:

Voeg de ontbrekende instructie in om alle kolommen uit de Customerstabel te krijgen.

 * FROM Customers;SQL-voorbeelden

Leer door voorbeelden! Deze tutorial vult alle uitleg aan met verhelderende voorbeelden.

Bekijk alle SQL-voorbeelden


SQL-quiztest

Test je SQL-vaardigheden bij W3Schools!

Start de SQL-quiz!


SQL-verwijzingen

Bij W3Schools vind je een complete referentie voor trefwoorden en functie:

SQL-trefwoordreferentie

MYSQL-functies

SQLServer-functies

MS Access-functies

SQL-snelreferentie


SQL-gegevenstypen

Gegevenstypen en bereiken voor Microsoft Access, MySQL en SQL Server.

SQL-gegevenstypen