HTML -tekensets


Algemene HTML-tekensets

De standaardtekenset in HTML5 is UTF-8.

Ga voor meer informatie naar onze Complete HTML-tekensetreferentie .

Nummer ASCII ANSI 8859-1 UTF-8 Beschrijving
32 ruimte
33!!!!uitroepteken
34""""aanhalingsteken
35####hekje
36$$$$dollarteken
37%%%%procentteken
38&&&&ampersand
39''''apostrof
40((((linker haakje
41))))rechter haakje
42****asterisk
43++++meer teken
44,,,,komma
45----koppelteken-minus
46....punt
47////solidus
480000cijfer nul
491111cijfer één
502222cijfer twee
513333cijfer drie
524444cijfer vier
535555cijfer vijf
546666cijfer zes
557777cijfer zeven
568888cijfer acht
579999cijfer negen
58::::dikke darm
59;;;;puntkomma
60<<<<minder-dan-teken
61====is gelijk aan teken
62>>>>groter-dan-teken
63????vraagteken
64@@@@commercieel bij
65EENEENEENEENLatijnse hoofdletter A
66BBBBLatijnse hoofdletter B
67CCCCLatijnse hoofdletter C
68DDDDLatijnse hoofdletter D
69EEEELatijnse hoofdletter E
70FFFFLatijnse hoofdletter F
71GGGGLatijnse hoofdletter G
72HHHHLatijnse hoofdletter H
73IIIILatijnse hoofdletter I
74JJJJLatijnse hoofdletter J
75KKKKLatijnse hoofdletter K
76LLLLLatijnse hoofdletter L
77mmmmLatijnse hoofdletter M
78NNNNLatijnse hoofdletter N
79DEDEDEDELatijnse hoofdletter O
80PPPPLatijnse hoofdletter P
81QQQQLatijnse hoofdletter Q
82RRRRLatijnse hoofdletter R
83SSSSLatijnse hoofdletter S
84ttttLatijnse hoofdletter T
85uuuuLatijnse hoofdletter U
86VVVVLatijnse hoofdletter V
87WWWWLatijnse hoofdletter W
88xxxxLatijnse hoofdletter X
89jajajajaLatijnse hoofdletter Y
90METMETMETMETLatijnse hoofdletter Z
91[[[[vierkante haak links
92\\\\omgekeerde solidus
93]]]]rechter vierkante haak
94^^^^circumflex accent
95____lage lijn
96````serieus accent
97eeneeneeneenLatijnse kleine letter a
98BBBBLatijnse kleine letter b
99CCCCLatijnse kleine letter c
100DDDDLatijnse kleine letter d
101eeeeLatijnse kleine letter e
102FFFFLatijnse kleine letter f
103GGGGLatijnse kleine letter g
104HHHHLatijnse kleine letter h
105IIIILatijnse kleine letter i
106JJJJLatijnse kleine letter j
107kkkkLatijnse kleine letter k
108ikikikikLatijnse kleine letter l
109mmmmLatijnse kleine letter m
110NNNNLatijnse kleine letter n
111DeDeDeDeLatijnse kleine letter o
112PPPPLatijnse kleine letter p
113QQQQLatijnse kleine letter q
114RRRRLatijnse kleine letter r
115ssssLatijnse kleine letter s
116ttttLatijnse kleine letter t
117jijjijjijjijLatijnse kleine letter u
118vvvvLatijnse kleine letter v
119met wiemet wiemet wiemet wieLatijnse kleine letter w
120xxxxLatijnse kleine letter x
121jajajajaLatijnse kleine letter y
122metmetmetmetLatijnse kleine letter z
123{{{{accolade links
124||||verticale lijn
125}}}}accolade rechts
126~~~~tilde
127VAN    
128   euro teken
129 NIET GEBRUIKT
130 ik  enkel laag-9 aanhalingsteken
131 ƒ  Latijnse kleine letter f met haak
132   dubbel laag-9 aanhalingsteken
133   horizontale ellips
134 ik  dolk
135 ik  dubbele dolk
136 B  modifier letter circumflex accent
137 ik  voor duizend tekens
138 S  Latijnse hoofdletter S met caron
139 ik  enkele naar links wijzende hoekaanhalingsteken
140 Œ  Latijnse hoofdletter ligatuur OE
141 NIET GEBRUIKT
142 Ž  Latijnse hoofdletter Z met caron
143 NIET GEBRUIKT
144 NIET GEBRUIKT
145 '  links enkel aanhalingsteken
146 '  enkel aanhalingsteken rechts
147   links dubbel aanhalingsteken
148   rechts dubbel aanhalingsteken
149   kogel
150   en dash
151   jij sprint
152 ~  kleine tilde
153   handelsmerk teken
154 s  Latijnse kleine letter s met caron
155   enkele naar rechts wijzende hoek aanhalingstekens
156 œ  Latijnse kleine rietbinder oe
157 NIET GEBRUIKT
158 Ž  Latijnse kleine letter z met caron
159 Ÿ  Latijnse hoofdletter Y met trema
160    no-break ruimte
161 ikikikomgekeerd uitroepteken
162 ¢¢¢cent teken
163 £££pondteken
164 ¤¤¤valutateken
165 ¥¥¥yen teken
166 |||gebroken balk
167 ikikiksectie teken
168 ¨¨¨trema
169 ©©©copyright teken
170 ªªªvrouwelijke ordinale indicator
171 «««naar links wijzend aanhalingsteken met dubbele hoek
172 ¬¬¬niet ondertekenen
173 ­­­zacht koppelteken
174 ®®®geregistreerd teken
175 ¯¯¯macron
176 °°°graden teken
177 ±±±plus-min teken
178 ²²²superscript twee
179 ³³³superscript drie
180 ´´´acuut accent
181 µµµmicroteken
182 ikikikpilk teken
183 ···middelste punt
184 ¸¸¸cedille
185 ¹¹¹superscript één
186 ºººmannelijke ordinale indicator
187 »»»naar rechts wijzend dubbel hoekaanhalingsteken
188 ¼¼¼vulgaire fractie een kwart
189 ½½½vulgaire fractie de helft
190 ¾¾¾vulgaire fractie driekwart
191 ikikikomgekeerd vraagteken
192 BIJBIJBIJLatijnse hoofdletter A met graf
193 EENEENEENLatijnse hoofdletter A met acute
194 EENEENEENLatijnse hoofdletter A met circumflex
195 EENEENEENLatijnse hoofdletter A met tilde
196 EENEENEENLatijnse hoofdletter A met trema
197 OhOhOhLatijnse hoofdletter A met ring erboven
198 ÆÆÆLatijnse hoofdletter AE
199 CCCLatijnse hoofdletter C met cedilla
200 ISISISLatijnse hoofdletter E met graf
201 ZIJNZIJNZIJNLatijnse hoofdletter E met acute
202 ÊÊÊLatijnse hoofdletter E met circumflex
203 EEELatijnse hoofdletter E met trema
204 IIILatijnse hoofdletter I met graf
205 IIILatijnse hoofdletter I met acute
206 IIILatijnse hoofdletter I met circumflex
207 IIILatijnse hoofdletter I met trema
208 DDDLatijnse hoofdletter Eth
209 NNNLatijnse hoofdletter N met tilde
210 OOOLatijnse hoofdletter O met graf
211 OhOhOhLatijnse hoofdletter O met acute
212 PARAPLUPARAPLUPARAPLULatijnse hoofdletter O met circumflex
213 OOOLatijnse hoofdletter O met tilde
214 OOOLatijnse hoofdletter O met trema
215 ×××vermenigvuldigingsteken
216 OOOLatijnse hoofdletter O met slag
217 ÙÙÙLatijnse hoofdletter U met graf
218 ÚÚÚLatijnse hoofdletter U met acute
219 ÛÛÛLatijnse hoofdletter U met circumflex
220 ÜÜÜLatijnse hoofdletter U met trema
221 IDEEIDEEIDEELatijnse hoofdletter Y met acute
222 EEELatijnse hoofdletter Thorn
223 ßßßLatijnse kleine letter scherpe s
224 BijBijBijLatijnse kleine letter a met graf
225 eeneeneenLatijnse kleine letter a met acute
226 eeneeneenLatijnse kleine letter a met circumflex
227 eeneeneenLatijnse kleine letter a met tilde
228 eeneeneenLatijnse kleine letter a met trema
229 eeneeneenLatijnse kleine letter a met ring erboven
230 æææLatijnse kleine letter ae
231 CCCLatijnse kleine letter c met cedilla
232 isisisLatijnse kleine letter e met graf
233 ZijnZijnZijnLatijnse kleine letter e met acute
234 êêêLatijnse kleine letter e met circumflex
235 eeeLatijnse kleine letter e met trema
236 IIILatijnse kleine letter i met graf
237 IIILatijnse kleine letter i met acute
238 IIILatijnse kleine letter i met circumflex
239 IIILatijnse kleine letter i met trema
240 DDDLatijnse kleine letter eth
241 NNNLatijnse kleine letter n met tilde
242 OOOLatijnse kleine letter o met graf
243 OhOhOhLatijnse kleine letter o met acute
244 ParapluParapluParapluLatijnse kleine letter o met circumflex
245 OOOLatijnse kleine letter o met tilde
246 OOOLatijnse kleine letter o met trema
247 ÷÷÷divisie teken
248 OOOLatijnse kleine letter o met slag
249 ùùùLatijnse kleine letter u met graf
250 úúúLatijnse kleine letter u met acute
251 enenenLatijnse kleine letter met circumflex
252 üüüLatijnse kleine letter u met trema
253 ideeideeideeLatijnse kleine letter y met acute
254 eeeLatijnse kleine letter doorn
255 ÿÿÿLatijnse kleine letter y met trema