jQuery - css() Methode


jQuery css() Methode

De css()methode stelt een of meer stijleigenschappen in of retourneert deze voor de geselecteerde elementen.


Een CSS-eigenschap retourneren

Gebruik de volgende syntaxis om de waarde van een opgegeven CSS-eigenschap te retourneren:

css("propertyname");

Het volgende voorbeeld retourneert de achtergrondkleurwaarde van het EERSTE overeenkomende element:

Voorbeeld

$("p").css("background-color");

Een CSS-eigenschap instellen

Gebruik de volgende syntaxis om een ​​opgegeven CSS-eigenschap in te stellen:

css("propertyname","value");

In het volgende voorbeeld wordt de achtergrondkleurwaarde ingesteld voor ALLE overeenkomende elementen:

Voorbeeld

$("p").css("background-color", "yellow");

Meerdere CSS-eigenschappen instellen

Gebruik de volgende syntaxis om meerdere CSS-eigenschappen in te stellen:

css({"propertyname":"value","propertyname":"value",...});

Het volgende voorbeeld stelt een achtergrondkleur en een lettergrootte in voor ALLE overeenkomende elementen:

Voorbeeld

$("p").css({"background-color": "yellow", "font-size": "200%"});

jQuery-oefeningen

Test jezelf met oefeningen

Oefening:

Gebruik de css()methode om een ​​roze achtergrondkleur toe te voegen aan een <p>-element.

$("p").("", "");


jQuery CSS-referentie

Ga voor een compleet overzicht van alle jQuery CSS-methoden naar onze jQuery HTML/CSS Reference .