jQuery - CSS-klassen ophalen en instellen


Met jQuery is het gemakkelijk om de stijl van elementen te manipuleren.


jQuery CSS manipuleren

jQuery heeft verschillende methoden voor CSS-manipulatie. We kijken naar de volgende methoden:

  • addClass()- Voegt een of meer klassen toe aan de geselecteerde elementen
  • removeClass()- Verwijdert een of meer klassen uit de geselecteerde elementen
  • toggleClass()- Schakelt tussen het toevoegen/verwijderen van klassen van de geselecteerde elementen
  • css()- Stelt het stijlkenmerk in of geeft het terug

Voorbeeld stylesheet

De volgende stylesheet wordt gebruikt voor alle voorbeelden op deze pagina:

.important {
  font-weight: bold;
  font-size: xx-large;
}

.blue {
  color: blue;
}

jQuery addClass() Methode

Het volgende voorbeeld laat zien hoe u klasseattributen aan verschillende elementen kunt toevoegen. Natuurlijk kun je bij het toevoegen van klassen meerdere elementen selecteren:

Voorbeeld

$("button").click(function(){
  $("h1, h2, p").addClass("blue");
  $("div").addClass("important");
});

addClass()U kunt binnen de methode ook meerdere klassen opgeven :

Voorbeeld

$("button").click(function(){
  $("#div1").addClass("important blue");
});


jQuery removeClass() Methode

Het volgende voorbeeld laat zien hoe u een specifiek klassekenmerk uit verschillende elementen verwijdert:

Voorbeeld

$("button").click(function(){
  $("h1, h2, p").removeClass("blue");
});

jQuery toggleClass()-methode

Het volgende voorbeeld laat zien hoe u de jQuery- toggleClass()methode gebruikt. Deze methode schakelt tussen het toevoegen/verwijderen van klassen van de geselecteerde elementen:

Voorbeeld

$("button").click(function(){
  $("h1, h2, p").toggleClass("blue");
});

jQuery css() Methode

De jQuery- css()methode wordt in het volgende hoofdstuk uitgelegd.


jQuery-oefeningen

Test jezelf met oefeningen

Oefening:

Gebruik een jQuery-methode om de klasse "belangrijk" toe te voegen aan een <p>-element.

$("p").("");


jQuery CSS-referentie

Ga voor een compleet overzicht van alle jQuery CSS-methoden naar onze jQuery HTML/CSS Reference .