jQuery- kiezers


jQuery-selectors zijn een van de belangrijkste onderdelen van de jQuery-bibliotheek.


jQuery-kiezers

Met jQuery-selectors kunt u HTML-element(en) selecteren en manipuleren.

jQuery-selectors worden gebruikt om HTML-elementen te "vinden" (of te selecteren) op basis van hun naam, id, klassen, typen, attributen, waarden van attributen en nog veel meer. Het is gebaseerd op de bestaande CSS -kiezers en heeft daarnaast enkele eigen aangepaste selectors.

Alle selectors in jQuery beginnen met het dollarteken en haakjes: $().


Het element Selector

De jQuery-elementselector selecteert elementen op basis van de elementnaam.

U kunt alle <p>elementen op een pagina als volgt selecteren:

$("p")

Voorbeeld

Wanneer een gebruiker op een knop klikt, <p>worden alle elementen verborgen:

Voorbeeld

$(document).ready(function(){
  $("button").click(function(){
    $("p").hide();
  });
});

De #id-kiezer

De jQuery -selector gebruikt het id-attribuut van een HTML-tag om het specifieke element te vinden.#id

Een id moet uniek zijn binnen een pagina, dus je moet de #id selector gebruiken als je een enkel, uniek element wilt vinden.

Om een ​​element met een specifieke id te vinden, schrijft u een hash-teken, gevolgd door de id van het HTML-element:

$("#test")

Voorbeeld

Wanneer een gebruiker op een knop klikt, wordt het element met id="test" verborgen:

Voorbeeld

$(document).ready(function(){
  $("button").click(function(){
    $("#test").hide();
  });
});


De .klasse-kiezer

De jQuery .class-selector vindt elementen met een specifieke klasse.

Om elementen met een specifieke klasse te vinden, schrijf je een punt, gevolgd door de naam van de klasse:

$(".test")

Voorbeeld

Wanneer een gebruiker op een knop klikt, worden de elementen met class="test" verborgen:

Voorbeeld

$(document).ready(function(){
  $("button").click(function(){
    $(".test").hide();
  });
});

Meer voorbeelden van jQuery-kiezers

Syntax Description Example
$("*") Selects all elements
$(this) Selects the current HTML element
$("p.intro") Selects all <p> elements with class="intro"
$("p:first") Selects the first <p> element
$("ul li:first") Selects the first <li> element of the first <ul>
$("ul li:first-child") Selects the first <li> element of every <ul>
$("[href]") Selects all elements with an href attribute
$("a[target='_blank']") Selects all <a> elements with a target attribute value equal to "_blank"
$("a[target!='_blank']") Selects all <a> elements with a target attribute value NOT equal to "_blank"
$(":button") Selects all <button> elements and <input> elements of type="button"
$("tr:even") Selects all even <tr> elements
$("tr:odd") Selects all odd <tr> elements

Gebruik onze jQuery Selector Tester om de verschillende selectors te demonstreren.

Voor een volledige referentie van alle jQuery selectors, ga naar onze jQuery Selectors Reference .


Functies in een apart bestand

Als uw website veel pagina's bevat en u wilt dat uw jQuery-functies gemakkelijk te onderhouden zijn, kunt u uw jQuery-functies in een apart .js-bestand plaatsen.

Wanneer we jQuery demonstreren in deze tutorial, worden de functies direct toegevoegd aan de <head> sectie. Soms is het echter beter om ze in een apart bestand te plaatsen, zoals dit (gebruik het src-attribuut om naar het .js-bestand te verwijzen):

Voorbeeld

<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
<script src="my_jquery_functions.js"></script>
</head>


jQuery-oefeningen

Test jezelf met oefeningen

Oefening:

Gebruik de juiste selector om alle <p> elementen te verbergen.

$("").hide();