jQuery Stop Animaties


De jQuery stop()-methode wordt gebruikt om animaties of effecten te stoppen voordat deze zijn voltooid.Klik om het paneel omlaag/omhoog te schuiven

Omdat tijd kostbaar is, leveren we snel en gemakkelijk leren.

Bij W3Schools kun je alles bestuderen wat je moet leren, in een toegankelijk en handig formaat.


Voorbeelden


Demonstreert de jQuery stop() methode.


Demonstreert de jQuery stop() methode.


jQuery stop() Methode

De jQuery stop()-methode wordt gebruikt om een ​​animatie of effect te stoppen voordat deze is voltooid.

De stop()methode werkt voor alle jQuery-effectfuncties, inclusief glijden, vervagen en aangepaste animaties.

Syntaxis:

$(selector).stop(stopAll,goToEnd);

De optionele stopAll-parameter geeft aan of ook de animatiewachtrij moet worden gewist of niet. De standaardwaarde is false, wat betekent dat alleen de actieve animatie wordt gestopt, zodat eventuele animaties in de wachtrij achteraf kunnen worden uitgevoerd.

De optionele goToEnd-parameter geeft aan of de huidige animatie al dan niet onmiddellijk moet worden voltooid. Standaard is onwaar.

Dus standaard stop()doodt de methode de huidige animatie die wordt uitgevoerd op het geselecteerde element.

Het volgende voorbeeld demonstreert de stop()methode, zonder parameters:

Voorbeeld

$("#stop").click(function(){
  $("#panel").stop();
});

jQuery-oefeningen

Test jezelf met oefeningen

Oefening:

Gebruik een jQuery-methode om het animatie-effect van een <div>-element te stoppen .

$("div").();


jQuery Effecten Referentie

Ga voor een compleet overzicht van alle jQuery-effecten naar onze jQuery-effectreferentie .