jQuery - Inhoud en attributen instellen


Inhoud instellen - text(), html() en val()

We zullen dezelfde drie methoden van de vorige pagina gebruiken om inhoud in te stellen :

  • text() - Stelt de tekstinhoud van geselecteerde elementen in of retourneert deze
  • html() - Stelt of retourneert de inhoud van geselecteerde elementen (inclusief HTML-opmaak)
  • val() - Stelt de waarde van formuliervelden in of retourneert deze

Het volgende voorbeeld laat zien hoe u inhoud instelt met de jQuery text(), html(), en val()methoden:

Voorbeeld

$("#btn1").click(function(){
  $("#test1").text("Hello world!");
});
$("#btn2").click(function(){
  $("#test2").html("<b>Hello world!</b>");
});
$("#btn3").click(function(){
  $("#test3").val("Dolly Duck");
});

Een callback-functie voor text(), html() en val()

Alle drie de bovenstaande jQuery-methoden: text(), html(), en val(), hebben ook een callback-functie. De callback-functie heeft twee parameters: de index van het huidige element in de lijst met geselecteerde elementen en de oorspronkelijke (oude) waarde. Vervolgens retourneert u de tekenreeks die u wilt gebruiken als de nieuwe waarde van de functie.

Het volgende voorbeeld demonstreert text()en html()met een callback-functie:

Voorbeeld

$("#btn1").click(function(){
  $("#test1").text(function(i, origText){
    return "Old text: " + origText + " New text: Hello world!
    (index: " + i + ")";
  });
});

$("#btn2").click(function(){
  $("#test2").html(function(i, origText){
    return "Old html: " + origText + " New html: Hello <b>world!</b>
    (index: " + i + ")";
  });
});


Attributen instellen - attr()

De jQuery- attr()methode wordt ook gebruikt om attribuutwaarden in te stellen/wijzigen.

Het volgende voorbeeld laat zien hoe u de waarde van het href-attribuut in een link kunt wijzigen (instellen):

Voorbeeld

$("button").click(function(){
  $("#w3s").attr("href", "https://www.w3schools.com/jquery/");
});

Met de attr()methode kunt u ook meerdere attributen tegelijk instellen.

Het volgende voorbeeld laat zien hoe u zowel de href- als de title-attributen tegelijkertijd instelt:

Voorbeeld

$("button").click(function(){
  $("#w3s").attr({
    "href" : "https://www.w3schools.com/jquery/",
    "title" : "W3Schools jQuery Tutorial"
  });
});

Een callback-functie voor attr()

De jQuery-methode attr()wordt ook geleverd met een callback-functie. De callback-functie heeft twee parameters: de index van het huidige element in de lijst met geselecteerde elementen en de oorspronkelijke (oude) attribuutwaarde. Vervolgens retourneert u de tekenreeks die u wilt gebruiken als de nieuwe attribuutwaarde van de functie.

In het volgende voorbeeld wordt gedemonstreerd attr()met een callback-functie:

Voorbeeld

$("button").click(function(){
  $("#w3s").attr("href", function(i, origValue){
    return origValue + "/jquery/";
  });
});

jQuery-oefeningen

Test jezelf met oefeningen

Oefening:

Gebruik een jQuery-methode om de tekst van een <div>-element te wijzigen in "Hello World".

$("div").("");


jQuery HTML-referentie

Ga voor een compleet overzicht van alle jQuery HTML-methoden naar onze jQuery HTML/CSS Reference .