HTML -zelfstudie

HTML HOME HTML-introductie HTML-editors HTML basis HTML-elementen HTML-kenmerken HTML-koppen HTML-alinea's HTML-stijlen HTML-opmaak HTML-citaten HTML-opmerkingen HTML-kleuren HTML-CSS HTML-links HTML-afbeeldingen HTML-favicon HTML-tabellen HTML-lijsten HTML-blok en inline HTML-klassen HTML-ID HTML-iframes HTML-JavaScript Paden voor HTML-bestanden HTML-kop HTML-indeling HTML-responsief HTML-computercode HTML-semantiek HTML-stijlgids HTML-entiteiten HTML-symbolen HTML-emoji's HTML-tekenset HTML-URL-codering HTML versus XHTML

HTML -formulieren

HTML-formulieren HTML-formulierkenmerken HTML-formulierelementen HTML-invoertypen HTML-invoerkenmerken Kenmerken HTML-invoerformulier

HTML -afbeeldingen

HTML-canvas HTML-SVG

HTML- media

HTML-media HTML-video HTML-audio HTML-plug-ins HTML-YouTube

HTML API's

HTML-geolocatie HTML slepen/neerzetten HTML-webopslag HTML-webwerkers HTML-SSE

HTML- voorbeelden

HTML-voorbeelden HTML-quiz HTML-oefeningen HTML-certificaat HTML-samenvatting HTML-toegankelijkheid

HTML- verwijzingen

HTML-taglijst HTML-kenmerken Algemene HTML-kenmerken Ondersteuning voor HTML-browser HTML-gebeurtenissen HTML-kleuren HTML-canvas HTML-audio/video HTML-documenttypen HTML-tekensets HTML-URL-codering HTML-taalcodes HTTP-berichten HTTP-methoden PX naar EM-omzetter Toetsenbord sneltoetsen

HTML -webopslag-API


HTML-webopslag; beter dan koekjes.


Wat is HTML-webopslag?

Met webopslag kunnen webapplicaties gegevens lokaal opslaan in de browser van de gebruiker.

Vóór HTML5 moesten applicatiegegevens worden opgeslagen in cookies, opgenomen in elk serververzoek. Webopslag is veiliger en grote hoeveelheden gegevens kunnen lokaal worden opgeslagen, zonder de prestaties van de website te beïnvloeden.

In tegenstelling tot cookies is de opslaglimiet veel groter (minimaal 5 MB) en wordt er nooit informatie naar de server overgedragen.

Webopslag is per herkomst (per domein en protocol). Alle pagina's, van één oorsprong, kunnen dezelfde gegevens opslaan en openen.


Browserondersteuning

De cijfers in de tabel geven de eerste browserversie aan die webopslag volledig ondersteunt.

API
Web Storage 4.0 8.0 3.5 4.0 11.5

Objecten voor HTML-webopslag

HTML-webopslag biedt twee objecten voor het opslaan van gegevens op de client:

  • window.localStorage- slaat gegevens op zonder vervaldatum
  • window.sessionStorage- slaat gegevens op voor één sessie (gegevens gaan verloren wanneer het browsertabblad wordt gesloten)

Controleer voordat u webopslag gebruikt de browserondersteuning voor localStorage en sessionStorage:

if (typeof(Storage) !== "undefined") {
  // Code for localStorage/sessionStorage.
} else {
  // Sorry! No Web Storage support..
}


Het localStorage-object

Het localStorage-object slaat de gegevens op zonder vervaldatum. De gegevens worden niet verwijderd wanneer de browser wordt gesloten en zijn de volgende dag, week of jaar beschikbaar.

Voorbeeld

// Store
localStorage.setItem("lastname", "Smith");

// Retrieve
document.getElementById("result").innerHTML = localStorage.getItem("lastname");

Voorbeeld uitgelegd:

  • Maak een localStorage naam/waarde-paar met name="achternaam" en value="Smith"
  • Haal de waarde van "achternaam" op en voeg deze in het element in met id="result"

Het bovenstaande voorbeeld kan ook als volgt worden geschreven:

// Store
localStorage.lastname = "Smith";
// Retrieve
document.getElementById("result").innerHTML = localStorage.lastname;

De syntaxis voor het verwijderen van het "achternaam" localStorage-item is als volgt:

localStorage.removeItem("lastname");

Opmerking: Naam/waarde-paren worden altijd opgeslagen als strings. Vergeet niet om ze indien nodig naar een ander formaat te converteren!

Het volgende voorbeeld telt het aantal keren dat een gebruiker op een knop heeft geklikt. In deze code wordt de waardestring omgezet naar een getal om de teller te kunnen verhogen:

Voorbeeld

if (localStorage.clickcount) {
  localStorage.clickcount = Number(localStorage.clickcount) + 1;
} else {
  localStorage.clickcount = 1;
}
document.getElementById("result").innerHTML = "You have clicked the button " +
localStorage.clickcount + " time(s).";

Het sessieOpslagobject

Het sessionStorageobject is gelijk aan het localStorage-object, behalve dat het de gegevens voor slechts één sessie opslaat. De gegevens worden verwijderd wanneer de gebruiker het specifieke browsertabblad sluit.

Het volgende voorbeeld telt het aantal keren dat een gebruiker in de huidige sessie op een knop heeft geklikt:

Voorbeeld

if (sessionStorage.clickcount) {
  sessionStorage.clickcount = Number(sessionStorage.clickcount) + 1;
} else {
  sessionStorage.clickcount = 1;
}
document.getElementById("result").innerHTML = "You have clicked the button " +
sessionStorage.clickcount + " time(s) in this session.";