HTML -zelfstudie

HTML HOME HTML-introductie HTML-editors HTML basis HTML-elementen HTML-kenmerken HTML-koppen HTML-alinea's HTML-stijlen HTML-opmaak HTML-citaten HTML-opmerkingen HTML-kleuren HTML-CSS HTML-links HTML-afbeeldingen HTML-favicon HTML-tabellen HTML-lijsten HTML-blok en inline HTML-klassen HTML-ID HTML-iframes HTML-JavaScript Paden voor HTML-bestanden HTML-kop HTML-indeling HTML-responsief HTML-computercode HTML-semantiek HTML-stijlgids HTML-entiteiten HTML-symbolen HTML-emoji's HTML-tekenset HTML-URL-codering HTML versus XHTML

HTML -formulieren

HTML-formulieren HTML-formulierkenmerken HTML-formulierelementen HTML-invoertypen HTML-invoerkenmerken Kenmerken HTML-invoerformulier

HTML -afbeeldingen

HTML-canvas HTML-SVG

HTML- media

HTML-media HTML-video HTML-audio HTML-plug-ins HTML-YouTube

HTML API's

HTML-geolocatie HTML slepen/neerzetten HTML-webopslag HTML-webwerkers HTML-SSE

HTML- voorbeelden

HTML-voorbeelden HTML-quiz HTML-oefeningen HTML-certificaat HTML-samenvatting HTML-toegankelijkheid

HTML- verwijzingen

HTML-taglijst HTML-kenmerken Algemene HTML-kenmerken Ondersteuning voor HTML-browser HTML-gebeurtenissen HTML-kleuren HTML-canvas HTML-audio/video HTML-documenttypen HTML-tekensets HTML-URL-codering HTML-taalcodes HTTP-berichten HTTP-methoden PX naar EM-omzetter Toetsenbord sneltoetsen

HTML ongeordende lijsten


De HTML <ul>-tag definieert een ongeordende lijst (met opsommingstekens).


Ongeordende HTML-lijst

Een ongeordende lijst begint met de <ul>tag. Elk lijstitem begint met de <li>tag.

De lijstitems worden standaard gemarkeerd met opsommingstekens (kleine zwarte cirkels):

Voorbeeld

<ul>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ul>


Ongeordende HTML-lijst - Kies lijstitemmarkering

De eigenschap CSS list-style-typewordt gebruikt om de stijl van de lijstitemmarkering te definiëren. Het kan een van de volgende waarden hebben:

Value Description
disc Sets the list item marker to a bullet (default)
circle Sets the list item marker to a circle
square Sets the list item marker to a square
none The list items will not be marked

Voorbeeld - Schijf

<ul style="list-style-type:disc;">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ul>

Voorbeeld - Cirkel

<ul style="list-style-type:circle;">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ul>

Voorbeeld - Vierkant

<ul style="list-style-type:square;">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ul>

Voorbeeld - Geen

<ul style="list-style-type:none;">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ul>


Geneste HTML-lijsten

Lijsten kunnen worden genest (lijst in lijst):

Voorbeeld

<ul>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea
    <ul>
      <li>Black tea</li>
      <li>Green tea</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Milk</li>
</ul>

Opmerking: een lijstitem ( <li>) kan een nieuwe lijst en andere HTML-elementen bevatten, zoals afbeeldingen en links, enz.


Horizontale lijst met CSS

HTML-lijsten kunnen met CSS op veel verschillende manieren worden opgemaakt.

Een populaire manier is om een ​​lijst horizontaal op te maken, om een ​​navigatiemenu te maken:

Voorbeeld

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
ul {
  list-style-type: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  overflow: hidden;
  background-color: #333333;
}

li {
  float: left;
}

li a {
  display: block;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 16px;
  text-decoration: none;
}

li a:hover {
  background-color: #111111;
}
</style>
</head>
<body>

<ul>
  <li><a href="#home">Home</a></li>
  <li><a href="#news">News</a></li>
  <li><a href="#contact">Contact</a></li>
  <li><a href="#about">About</a></li>
</ul>

</body>
</html>

Tip: je kunt veel meer leren over CSS in onze CSS-zelfstudie .


Hoofdstuk samenvatting

  • Gebruik het HTML- <ul>element om een ​​ongeordende lijst te definiëren
  • Gebruik de CSS- list-style-typeeigenschap om de lijstitemmarkering te definiëren
  • Gebruik het HTML- <li>element om een ​​lijstitem te definiëren
  • Lijsten kunnen worden genest
  • Lijstitems kunnen andere HTML-elementen bevatten
  • Gebruik de CSS-eigenschap float:leftom een ​​lijst horizontaal weer te geven

HTML-lijsttags

Tag Description
<ul> Defines an unordered list
<ol> Defines an ordered list
<li> Defines a list item
<dl> Defines a description list
<dt> Defines a term in a description list
<dd> Describes the term in a description list

Bezoek onze HTML Tag Reference voor een volledige lijst van alle beschikbare HTML-tags .