HTML -zelfstudie

HTML HOME HTML-introductie HTML-editors HTML basis HTML-elementen HTML-kenmerken HTML-koppen HTML-alinea's HTML-stijlen HTML-opmaak HTML-citaten HTML-opmerkingen HTML-kleuren HTML-CSS HTML-links HTML-afbeeldingen HTML-favicon HTML-tabellen HTML-lijsten HTML-blok en inline HTML-klassen HTML-ID HTML-iframes HTML-JavaScript Paden voor HTML-bestanden HTML-kop HTML-indeling HTML-responsief HTML-computercode HTML-semantiek HTML-stijlgids HTML-entiteiten HTML-symbolen HTML-emoji's HTML-tekenset HTML-URL-codering HTML versus XHTML

HTML -formulieren

HTML-formulieren HTML-formulierkenmerken HTML-formulierelementen HTML-invoertypen HTML-invoerkenmerken Kenmerken HTML-invoerformulier

HTML -afbeeldingen

HTML-canvas HTML-SVG

HTML- media

HTML-media HTML-video HTML-audio HTML-plug-ins HTML-YouTube

HTML API's

HTML-geolocatie HTML slepen/neerzetten HTML-webopslag HTML-webwerkers HTML-SSE

HTML- voorbeelden

HTML-voorbeelden HTML-quiz HTML-oefeningen HTML-certificaat HTML-samenvatting HTML-toegankelijkheid

HTML- verwijzingen

HTML-taglijst HTML-kenmerken Algemene HTML-kenmerken Ondersteuning voor HTML-browser HTML-gebeurtenissen HTML-kleuren HTML-canvas HTML-audio/video HTML-documenttypen HTML-tekensets HTML-URL-codering HTML-taalcodes HTTP-berichten HTTP-methoden PX naar EM-omzetter Toetsenbord sneltoetsen

HTML- alinea's


Een alinea begint altijd op een nieuwe regel en is meestal een blok tekst.


HTML-alinea's

Het HTML- <p>element definieert een alinea.

Een alinea begint altijd op een nieuwe regel en browsers voegen automatisch wat witruimte (een marge) toe voor en na een alinea.

Voorbeeld

<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p>

HTML-weergave

U weet niet zeker hoe HTML wordt weergegeven.

Grote of kleine schermen en verkleinde vensters zullen verschillende resultaten opleveren.

Met HTML kunt u de weergave niet wijzigen door extra spaties of extra regels in uw HTML-code toe te voegen.

De browser verwijdert automatisch eventuele extra spaties en lijnen wanneer de pagina wordt weergegeven:

Voorbeeld

<p>
This paragraph
contains a lot of lines
in the source code,
but the browser
ignores it.
</p>

<p>
This paragraph
contains         a lot of spaces
in the source         code,
but the        browser
ignores it.
</p>


HTML horizontale regels

De <hr>tag definieert een thematisch einde in een HTML-pagina en wordt meestal weergegeven als een horizontale regel.

Het <hr>element wordt gebruikt om inhoud te scheiden (of een wijziging te definiëren) in een HTML-pagina:

Voorbeeld

<h1>This is heading 1</h1>
<p>This is some text.</p>
<hr>
<h2>This is heading 2</h2>
<p>This is some other text.</p>
<hr>

De <hr>tag is een lege tag, wat betekent dat deze geen eindtag heeft.


HTML-regelafbrekingen

Het HTML <br>-element definieert een regeleinde.

Gebruik <br>als u een regeleinde (een nieuwe regel) wilt zonder een nieuwe alinea te beginnen:

Voorbeeld

<p>This is<br>a paragraph<br>with line breaks.</p>

De <br>tag is een lege tag, wat betekent dat deze geen eindtag heeft.


Het gedichtenprobleem

Dit gedicht wordt op één regel weergegeven:

Voorbeeld

<p>
  My Bonnie lies over the ocean.

  My Bonnie lies over the sea.

  My Bonnie lies over the ocean.

  Oh, bring back my Bonnie to me.
</p>

Oplossing - Het HTML <pre>-element

Het HTML <pre>-element definieert vooraf opgemaakte tekst.

De tekst in een <pre>element wordt weergegeven in een lettertype met vaste breedte (meestal Courier) en behoudt zowel spaties als regeleinden:

Voorbeeld

<pre>
  My Bonnie lies over the ocean.

  My Bonnie lies over the sea.

  My Bonnie lies over the ocean.

  Oh, bring back my Bonnie to me.
</pre>

HTML-oefeningen

Test jezelf met oefeningen

Oefening:

Gebruik de juiste HTML-tag om een ​​alinea toe te voegen met de tekst "Hello World!".

<html>
<body>

</body>
</html>


HTML-tagreferentie

De tagreferentie van W3Schools bevat aanvullende informatie over HTML-elementen en hun attributen.

Tag Description
<p> Defines a paragraph
<hr> Defines a thematic change in the content
<br> Inserts a single line break
<pre> Defines pre-formatted text

Bezoek onze HTML Tag Reference voor een volledige lijst van alle beschikbare HTML-tags .