HTML -zelfstudie

HTML HOME HTML-introductie HTML-editors HTML basis HTML-elementen HTML-kenmerken HTML-koppen HTML-alinea's HTML-stijlen HTML-opmaak HTML-citaten HTML-opmerkingen HTML-kleuren HTML-CSS HTML-links HTML-afbeeldingen HTML-favicon HTML-tabellen HTML-lijsten HTML-blok en inline HTML-klassen HTML-ID HTML-iframes HTML-JavaScript Paden voor HTML-bestanden HTML-kop HTML-indeling HTML-responsief HTML-computercode HTML-semantiek HTML-stijlgids HTML-entiteiten HTML-symbolen HTML-emoji's HTML-tekenset HTML-URL-codering HTML versus XHTML

HTML -formulieren

HTML-formulieren HTML-formulierkenmerken HTML-formulierelementen HTML-invoertypen HTML-invoerkenmerken Kenmerken HTML-invoerformulier

HTML -afbeeldingen

HTML-canvas HTML-SVG

HTML- media

HTML-media HTML-video HTML-audio HTML-plug-ins HTML-YouTube

HTML API's

HTML-geolocatie HTML slepen/neerzetten HTML-webopslag HTML-webwerkers HTML-SSE

HTML- voorbeelden

HTML-voorbeelden HTML-quiz HTML-oefeningen HTML-certificaat HTML-samenvatting HTML-toegankelijkheid

HTML- verwijzingen

HTML-taglijst HTML-kenmerken Algemene HTML-kenmerken Ondersteuning voor HTML-browser HTML-gebeurtenissen HTML-kleuren HTML-canvas HTML-audio/video HTML-documenttypen HTML-tekensets HTML-URL-codering HTML-taalcodes HTTP-berichten HTTP-methoden PX naar EM-omzetter Toetsenbord sneltoetsen

HTML -stijlen - CSS


CSS staat voor Cascading Style Sheets.

CSS bespaart veel werk. Het kan de lay-out van meerdere webpagina's tegelijk regelen.


CSS = stijlen en kleuren

Tekst manipuleren
Kleuren,  dozen


Wat is CSS?

Cascading Style Sheets (CSS) wordt gebruikt om de lay-out van een webpagina op te maken.

Met CSS kunt u de kleur, het lettertype, de tekstgrootte, de afstand tussen elementen, hoe elementen worden gepositioneerd en ingedeeld, welke achtergrondafbeeldingen of achtergrondkleuren moeten worden gebruikt, verschillende weergaven voor verschillende apparaten en schermformaten, en veel meer!

Tip: Het woord trapsgewijze betekent dat een stijl die op een bovenliggend element wordt toegepast, ook van toepassing is op alle onderliggende elementen binnen het bovenliggende element. Dus als u de kleur van de hoofdtekst instelt op "blauw", krijgen alle koppen, alinea's en andere tekstelementen in de hoofdtekst ook dezelfde kleur (tenzij u iets anders opgeeft)!


CSS gebruiken

CSS kan op 3 manieren aan HTML-documenten worden toegevoegd:

 • Inline - door het styleattribuut in HTML-elementen te gebruiken
 • Intern - door een <style>element in de <head>sectie te gebruiken
 • Extern - door een <link> element te gebruiken om naar een extern CSS-bestand te linken

De meest gebruikelijke manier om CSS toe te voegen, is door de stijlen in externe CSS-bestanden te bewaren. In deze zelfstudie zullen we echter inline en interne stijlen gebruiken, omdat dit gemakkelijker te demonstreren is en u het gemakkelijker zelf kunt proberen.


Inline CSS

Een inline CSS wordt gebruikt om een ​​unieke stijl toe te passen op een enkel HTML-element.

Een inline CSS gebruikt het styleattribuut van een HTML-element.

In het volgende voorbeeld wordt de tekstkleur van het <h1>element ingesteld op blauw en de tekstkleur van het <p>element op rood:

Voorbeeld

<h1 style="color:blue;">A Blue Heading</h1>

<p style="color:red;">A red paragraph.</p>


Interne CSS

Een interne CSS wordt gebruikt om een ​​stijl voor een enkele HTML-pagina te definiëren.

Een interne CSS wordt gedefinieerd in de <head>sectie van een HTML-pagina, binnen een <style>element.

Het volgende voorbeeld stelt de tekstkleur van ALLE <h1>elementen (op die pagina) in op blauw en de tekstkleur van ALLE <p>elementen op rood. Bovendien wordt de pagina weergegeven met een "poederblauwe" achtergrondkleur: 

Voorbeeld

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
body {background-color: powderblue;}
h1   {color: blue;}
p    {color: red;}
</style>
</head>
<body>

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>

Externe CSS

Een externe stylesheet wordt gebruikt om de stijl voor veel HTML-pagina's te definiëren.

Om een ​​extern stijlblad te gebruiken, voegt u er een link naar toe in de <head>sectie van elke HTML-pagina:

Voorbeeld

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>

Het externe stylesheet kan in elke teksteditor worden geschreven. Het bestand mag geen HTML-code bevatten en moet worden opgeslagen met de extensie .css.

Zo ziet het bestand "styles.css" eruit:

"stijlen.css":

body {
  background-color: powderblue;
}
h1 {
  color: blue;
}
p {
  color: red;
}

Tip: Met een externe stylesheet kun je het uiterlijk van een hele website veranderen door één bestand te veranderen!


CSS-kleuren, lettertypen en formaten

Hier zullen we enkele veelgebruikte CSS-eigenschappen demonstreren. U zult later meer over hen te weten komen.

De CSS color-eigenschap definieert de te gebruiken tekstkleur.

De CSS- font-familyeigenschap definieert het te gebruiken lettertype.

De CSS font-size-eigenschap definieert de te gebruiken tekstgrootte.

Voorbeeld

Gebruik van CSS-kleur, font-family en font-size eigenschappen:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
h1 {
  color: blue;
  font-family: verdana;
  font-size: 300%;
}
p {
  color: red;
  font-family: courier;
  font-size: 160%;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>

CSS-rand

De eigenschap CSS borderdefinieert een rand rond een HTML-element.

Tip: U kunt voor bijna alle HTML-elementen een rand definiëren.

Voorbeeld

Gebruik van CSS border eigenschap: 

p {
  border: 2px solid powderblue;
}

CSS-opvulling

De CSS padding-eigenschap definieert een opvulling (spatie) tussen de tekst en de rand.

Voorbeeld

Gebruik van CSS-rand- en opvuleigenschappen:

p {
  border: 2px solid powderblue;
  padding: 30px;
}

CSS-marge

De CSS margin-eigenschap definieert een marge (spatie) buiten de rand.

Voorbeeld

Gebruik van CSS-rand- en marge-eigenschappen:

p {
  border: 2px solid powderblue;
  margin: 50px;
}

Link naar externe CSS

Er kan naar externe stylesheets worden verwezen met een volledige URL of met een pad ten opzichte van de huidige webpagina.

Voorbeeld

In dit voorbeeld wordt een volledige URL gebruikt om naar een stylesheet te linken:

<link rel="stylesheet" href="https://www.w3schools.com/html/styles.css">

Voorbeeld

Dit voorbeeld linkt naar een stylesheet in de html-map op de huidige website: 

<link rel="stylesheet" href="/html/styles.css">

Voorbeeld

Dit voorbeeld linkt naar een stylesheet in dezelfde map als de huidige pagina:

<link rel="stylesheet" href="styles.css">

U kunt meer lezen over bestandspaden in het hoofdstuk HTML-bestandspaden .


Hoofdstuk samenvatting

 • Gebruik het HTML style-kenmerk voor inline-styling
 • Gebruik het HTML- <style>element om interne CSS te definiëren
 • Gebruik het HTML <link>-element om naar een extern CSS-bestand te verwijzen
 • Gebruik het HTML <head>-element om <style>- en <link>-elementen op te slaan
 • Gebruik de CSS color-eigenschap voor tekstkleuren
 • Gebruik de CSS font-family-eigenschap voor tekstlettertypen
 • Gebruik de CSS font-size-eigenschap voor tekstgroottes
 • Gebruik de CSS- bordereigenschap voor randen
 • Gebruik de CSS padding-eigenschap voor ruimte binnen de rand
 • Gebruik de CSS margin-eigenschap voor ruimte buiten de rand

Tip: je kunt veel meer leren over CSS in onze CSS-zelfstudie .


HTML-oefeningen

Test jezelf met oefeningen

Oefening:

Gebruik CSS om de achtergrondkleur van het document (body) op geel te zetten.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>

  :geel;

</style>
</head>
<body>

<h1>Mijn startpagina</h1>

</body>
</html>


HTML-stijltags

Tag Description
<style> Defines style information for an HTML document
<link> Defines a link between a document and an external resource

Bezoek onze HTML Tag Reference voor een volledige lijst van alle beschikbare HTML-tags .