HTML -zelfstudie

HTML HOME HTML-introductie HTML-editors HTML basis HTML-elementen HTML-kenmerken HTML-koppen HTML-alinea's HTML-stijlen HTML-opmaak HTML-citaten HTML-opmerkingen HTML-kleuren HTML-CSS HTML-links HTML-afbeeldingen HTML-favicon HTML-tabellen HTML-lijsten HTML-blok en inline HTML-klassen HTML-ID HTML-iframes HTML-JavaScript Paden voor HTML-bestanden HTML-kop HTML-indeling HTML-responsief HTML-computercode HTML-semantiek HTML-stijlgids HTML-entiteiten HTML-symbolen HTML-emoji's HTML-tekenset HTML-URL-codering HTML versus XHTML

HTML -formulieren

HTML-formulieren HTML-formulierkenmerken HTML-formulierelementen HTML-invoertypen HTML-invoerkenmerken Kenmerken HTML-invoerformulier

HTML -afbeeldingen

HTML-canvas HTML-SVG

HTML- media

HTML-media HTML-video HTML-audio HTML-plug-ins HTML-YouTube

HTML API's

HTML-geolocatie HTML slepen/neerzetten HTML-webopslag HTML-webwerkers HTML-SSE

HTML- voorbeelden

HTML-voorbeelden HTML-quiz HTML-oefeningen HTML-certificaat HTML-samenvatting HTML-toegankelijkheid

HTML- verwijzingen

HTML-taglijst HTML-kenmerken Algemene HTML-kenmerken Ondersteuning voor HTML-browser HTML-gebeurtenissen HTML-kleuren HTML-canvas HTML-audio/video HTML-documenttypen HTML-tekensets HTML-URL-codering HTML-taalcodes HTTP-berichten HTTP-methoden PX naar EM-omzetter Toetsenbord sneltoetsen

HTML -stijlen


Het HTML style-kenmerk wordt gebruikt om stijlen aan een element toe te voegen, zoals kleur, lettertype, grootte en meer.


Voorbeeld

ik ben rood

Ik ben blauw

Ik ben groot


Het HTML-stijlkenmerk

De stijl van een HTML-element instellen, kan met het styleattribuut.

Het HTML- stylekenmerk heeft de volgende syntaxis:

<tagname style="property:value;">

De eigenschap is een CSS-eigenschap. De waarde is een CSS-waarde.

Later in deze tutorial leer je meer over CSS.


Achtergrond kleur

De eigenschap CSS background-colordefinieert de achtergrondkleur voor een HTML-element.

Voorbeeld

Stel de achtergrondkleur voor een pagina in op poederblauw:

<body style="background-color:powderblue;">

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>

Voorbeeld

Stel de achtergrondkleur in voor twee verschillende elementen:

<body>

<h1 style="background-color:powderblue;">This is a heading</h1>
<p style="background-color:tomato;">This is a paragraph.</p>

</body>


Tekst kleur

De CSS color-eigenschap definieert de tekstkleur voor een HTML-element:

Voorbeeld

<h1 style="color:blue;">This is a heading</h1>
<p style="color:red;">This is a paragraph.</p>

Lettertypen

De eigenschap CSS font-familydefinieert het lettertype dat voor een HTML-element moet worden gebruikt:

Voorbeeld

<h1 style="font-family:verdana;">This is a heading</h1>
<p style="font-family:courier;">This is a paragraph.</p>

Lettergrootte

De CSS font-size-eigenschap definieert de tekstgrootte voor een HTML-element:

Voorbeeld

<h1 style="font-size:300%;">This is a heading</h1>
<p style="font-size:160%;">This is a paragraph.</p>

Tekstuitlijning

De eigenschap CSS text-aligndefinieert de horizontale tekstuitlijning voor een HTML-element:

Voorbeeld

<h1 style="text-align:center;">Centered Heading</h1>
<p style="text-align:center;">Centered paragraph.</p>

Hoofdstuk samenvatting

  • Gebruik het styleattribuut voor het opmaken van HTML-elementen
  • Gebruik background-colorvoor achtergrondkleur
  • Gebruik colorvoor tekstkleuren
  • Gebruiken font-familyvoor tekstlettertypen
  • Gebruik font-sizevoor tekstformaten
  • Gebruiken text-alignvoor tekstuitlijning

HTML-oefeningen

Test jezelf met oefeningen

Oefening:

Gebruik het juiste HTML-kenmerk en CSS om de kleur van de alinea in te stellen op "blauw".

<p =";">Dit is een alinea.</p>