HTML -zelfstudie

HTML HOME HTML-introductie HTML-editors HTML basis HTML-elementen HTML-kenmerken HTML-koppen HTML-alinea's HTML-stijlen HTML-opmaak HTML-citaten HTML-opmerkingen HTML-kleuren HTML-CSS HTML-links HTML-afbeeldingen HTML-favicon HTML-tabellen HTML-lijsten HTML-blok en inline HTML-klassen HTML-ID HTML-iframes HTML-JavaScript Paden voor HTML-bestanden HTML-kop HTML-indeling HTML-responsief HTML-computercode HTML-semantiek HTML-stijlgids HTML-entiteiten HTML-symbolen HTML-emoji's HTML-tekenset HTML-URL-codering HTML versus XHTML

HTML -formulieren

HTML-formulieren HTML-formulierkenmerken HTML-formulierelementen HTML-invoertypen HTML-invoerkenmerken Kenmerken HTML-invoerformulier

HTML -afbeeldingen

HTML-canvas HTML-SVG

HTML- media

HTML-media HTML-video HTML-audio HTML-plug-ins HTML-YouTube

HTML API's

HTML-geolocatie HTML slepen/neerzetten HTML-webopslag HTML-webwerkers HTML-SSE

HTML- voorbeelden

HTML-voorbeelden HTML-quiz HTML-oefeningen HTML-certificaat HTML-samenvatting HTML-toegankelijkheid

HTML- verwijzingen

HTML-taglijst HTML-kenmerken Algemene HTML-kenmerken Ondersteuning voor HTML-browser HTML-gebeurtenissen HTML-kleuren HTML-canvas HTML-audio/video HTML-documenttypen HTML-tekensets HTML-URL-codering HTML-taalcodes HTTP-berichten HTTP-methoden PX naar EM-omzetter Toetsenbord sneltoetsen

HTML -geordende lijsten


De HTML <ol>-tag definieert een geordende lijst. Een geordende lijst kan numeriek of alfabetisch zijn.


Bestelde HTML-lijst

Een geordende lijst begint met de <ol>tag. Elk lijstitem begint met de <li>tag.

De lijstitems worden standaard gemarkeerd met nummers:

Voorbeeld

<ol>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>

Geordende HTML-lijst - Het typekenmerk

Het typeattribuut van de <ol>tag, definieert het type van de lijstitemmarkering:

Type Description
type="1" The list items will be numbered with numbers (default)
type="A" The list items will be numbered with uppercase letters
type="a" The list items will be numbered with lowercase letters
type="I" The list items will be numbered with uppercase roman numbers
type="i" The list items will be numbered with lowercase roman numbers

Nummers:

<ol type="1">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>

Hoofdletters:

<ol type="A">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>

Kleine letters:

<ol type="a">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>

Romeinse cijfers in hoofdletters:

<ol type="I">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>

Romeinse cijfers in kleine letters:

<ol type="i">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>


Controlelijst tellen

Standaard begint een geordende lijst te tellen vanaf 1. Als u wilt beginnen met tellen vanaf een bepaald aantal, kunt u het startattribuut gebruiken:

Voorbeeld

<ol start="50">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>

Geneste HTML-lijsten

Lijsten kunnen worden genest (lijst in lijst):

Voorbeeld

<ol>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea
    <ol>
      <li>Black tea</li>
      <li>Green tea</li>
    </ol>
  </li>
  <li>Milk</li>
</ol>

Opmerking: een lijstitem ( <li>) kan een nieuwe lijst en andere HTML-elementen bevatten, zoals afbeeldingen en links, enz.


Hoofdstuk samenvatting

  • Gebruik het HTML- <ol>element om een ​​geordende lijst te definiëren
  • Gebruik het HTML type-attribuut om het nummeringstype te definiëren
  • Gebruik het HTML- <li>element om een ​​lijstitem te definiëren
  • Lijsten kunnen worden genest
  • Lijstitems kunnen andere HTML-elementen bevatten

HTML-lijsttags

Tag Description
<ul> Defines an unordered list
<ol> Defines an ordered list
<li> Defines a list item
<dl> Defines a description list
<dt> Defines a term in a description list
<dd> Describes the term in a description list

Bezoek onze HTML Tag Reference voor een volledige lijst van alle beschikbare HTML-tags .